Forældrebestyrelse

Redens forældrebestyrelse er valgt pr 24. nov 2016  på årsmødet. Her fik den nye bestyrelse overdraget ansvaret fra Munkholms forældrebestyrelse der har været med til at starte Reden.

Bestyrelsen består af:

Formand: Ann-Mari Degn

Næstformand: Dorte Prange Skajem.

Menigt medlem og suppleant: Kathrine Schrøder og Tove Slätis.

Medarbejderrepræsentant: