Medarbejdere

Redens personale er sammensat således at der er 4  uddannede pædagoger og 3 medhjælpere.

Den pædagogiske ledelse i huset varetages af Steinerpædagog Linda Bundgaard Feveille, der har været leder i flere år, og som samtidig læser til familieterapeut og gør et stort stykke arbejde for Sammenslutningen af Steinerinstitutioner i Danmark. Linda kan træffes på 2647 7090 og på mail: Lib@redeninederskov.dk

Pernille er Adm. leder og ejer af Reden i Nederskov og Børneøen Munkholm. Hun er af og til med til møder i husene og er også venteliste -og økonomiansvarlig. Pernille kan kontaktes på pl@redeninederskov.dk  og  på tlf 2993 4951, både ved tvivlsspørgsmål eller hvis man ikke kan få fat på personalet i børnehusene, der tit er optagede eller udendørs. På billedet ses: Linda, Marie, Christina og Vivi. Natasja, Anette og Ann.

Redens telefonnummer er 2873 7751.

Øvrigt personale:

Marie Raal Kold er pædagog med 10 års erfaring. Hun er i lillegruppen.

Pædagogmedhjælper Anette Hansen, er i lillegruppen og har 20 års erfaring fra børnehaver og vuggestuer.

Pædagog Mille Mols Petersen er i mellemgruppen. Mille er uddannet pædagog og kommer fra en stilling i specialområdet. Mille er p.t på barsel, Natasja der er uddannet steinerpædagog har hendes timer i mellemgruppen istedet.

Pædagogmedhjælper Vivi Kristensen (mellemgruppen) og Ann Vesth (lillegruppen) har lang erfaring fra dagpleje og børnehaveområdet og hjælper med at binde huset sammen.

Christina Larsen er uddannet Steinerpædagog og har været uddannet i 8 år. Hun er i storegruppen.

Vikarer: Line og Sarah (pædagog)