Praktisk

Priser 2018:

Vuggestueplads fra 0-3 år kr 3.628 incl mad og bleer

Børnehaveplads fra 3 år, kr 2.352. incl mad

Den månedlige takst betales hver den 1. i måneden, forud, til Merkur Bank reg.nr  8401 kontonr. 1289521. Der betales i 12 måneder. Opsigelsesvarsel: Løbende måned plus næste måned.

Når man starter i Reden, får man som forældre udleveret en “Håndbog for forældre” samt en bog fra Sundhedsstyrelsen om “Smitsomme sygdomme hos børn og unge”. Begge dele er rare at slå op i, hvis man er i tvivl om hvordan institutionen forholder sig til alt lige fra sygdomme til sukker..